Phone: +49 (0) 6305 326 - Mail: info@otto-brentzel.com

Aktualności

Rosnące koszty prądu, energii stanowią aktualnie, nie tylko w branży przemysłowej,  poważny temat i oczywiście duży problem dla większości przedsiębiorstw produkcyjnych w Niemczech i Europie. Cena prądu i jej poszczególne części składowe, w ciągu minionych 20 lat, przy częściowo dużych wahaniach, ekstremalnie poszła w górę. Dla przedsiębiorstw z wysokim zapotrzebowaniem na energię stanowi to znaczny czynnik kosztowy, który nie zawsze można jednakże odtworzyć cenowo w odniesieniu do klientów. Względem międzynarodowej konkurencji stanowi to częściowo wyraźne utrudnienie w rozwoju konkurencji na rynku.

Aby móc długofalowo zredukować koszty eksploatacji, a także emisje CO2, w ciągu ostatnich  8 lat zainstalowano ogółem ok. 355 KWp wydajności zasobów (stan na luty 2022). Całkowita powierzchnia dachu hali zakładu produkcyjnego pokryta została modułami solarnymi. Wyprodukowany poprzez to prąd w większej części (ok. 80 %) zostaje sam zużyty. Reszta zasila jako prąd ekologiczny regionalną sieć elektryczną.

Moduły solarne produkują rocznie ogółem ok. 350.000 kWh czystego prądu. Odpowiada to ok. 3/4 naszego rocznego zapotrzebowania na prąd. Poprzez to zaoszczędza się rocznie ogółem 134 tony CO2! Przez wysoki udział samo zużywalnego prądu, urządzenie to stanowiło i stanowi bardzo dobrą inwestycję na przyszłość!

Przez zainstalowane do tej pory instalacje solarne  (do roku 2021 ok. 255 kWp) można było wyprodukować od roku 2014 ok. 800 MWh prądu elektrycznego. Odpowiada to oszczędności  CO2 w wysokości ok. 345 tCO2 lub odpowiednikowi zużycia prądu w 199 gospodarstwach  domowych czteroosobowych!

Dzięki tym inwestycjom jesteśmy dobrze przygotowani na przyszłość, również w przypadku nadal rosnących kosztów prądu. Również w odniesieniu do wykonania wydajnej infrastruktury elektrycznej (stacje ładowania dla napędów alternatywnych) odrobiliśmy swoje zadanie domowe.

Back to Top