Phone: +49 (0) 6305 326 - Mail: info@otto-brentzel.com

Polityka prywatności

Dane kontaktowe przedsiębiorstwa:
imię i nazwisko: Otto Brentzel – Stahlverarbeitung e. K.
numer telefonu: +49 (0) 6305 6444
adres e-mail: info@otto-brentzel.com
oznaczenie przedsiębiorstwa: Otto Brentzel – Stahlverarbeitung e. K.

dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych:
imię i nazwisko: Dirk Brentzel numer telefonu: +49 (0) 6305 6444
adres e-mail: dobrentzel@otto-brentzel.com
oznaczenie przedsiębiorstwa: Otto Brentzel – Stahlverarbeitung e. K.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności zawiera wszystkie niezbędne informacje adresowane do użytkownika naszej witryny i dotyczące sposobu, zakresu oraz celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo lub naszych usługodawców. Gromadzenie i wykorzystanie danych użytkownika odbywa się zgodnie z przepisami federalnej ustawy o ochronie prywatności (BDSG) i ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG). Zobowiązujemy się do zachowania poufności danych osobowych użytkownika i dlatego ściśle przestrzegamy prawnie ustanowionych ograniczeń w tym zakresie. W miarę możliwości dane osobowe gromadzone są na zasadzie dobrowolności. Również przekazywanie danych podmiotom trzecim odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Zapewniamy maksymalne bezpieczeństwo danych szczególnie chronionych, dotyczących na przykład obrotu płatniczego czy kierowanych do nas zapytań, stosując procedurę szyfrowania SSL. Chcemy jednak w tym miejscu zwrócić uwagę na ogólne zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, na które nie mamy żadnego wpływu. Szczególnie w przypadku korespondencji elektronicznej dane użytkownika nie są bezpieczne bez dodatkowej ochrony i mogą być przechwycone przez podmioty trzecie.

Prawo do informacji, usunięcia, zablokowania danych

Użytkownik w każdej chwili ma prawo uzyskania od nas nieodpłatnie informacji o gromadzonych przez nas danych na temat jego osoby, a także o pochodzeniu, odbiorcy oraz celu gromadzenia i przetwarzania danych. Ponadto użytkownik ma prawo żądać skorygowania, zablokowania lub skasowania swoich danych. Wyjątek stanowią dane przechowywane zgodnie z obowiązkiem ustawowym oraz dane niezbędne do prawidłowej realizacji transakcji. Aby zapewnić stałą blokadę danych, przechowuje się je do celów kontroli w pliku blokady. Dane niepodlegające ustawowemu obowiązkowi archiwizacji kasujemy na życzenie użytkownika. W przypadku obowiązku archiwizacji dane blokujemy. W przypadku pytań i spraw związanych z korygowaniem, blokowaniem i usuwaniem danych osobowych prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się w niniejszej polityce prywatności ew. w nocie prawnej.

Zbieranie danych dostępu

Dostarczanie i prezentowanie treści za pośrednictwem naszej strony internetowej technicznie wymaga zebrania określonych danych. Dzięki dostępowi do naszej witryny te tak zwane pliki dziennika serwera są rejestrowane przez nas lub dostawcę przestrzeni internetowej. Te pliki dziennika nie pozwalają na żadne wnioski dla Ciebie i Twojej osoby.Odpowiednie informacje obejmują nazwę strony internetowej, plik, aktualną datę, ilość danych, przeglądarkę internetową i jej wersję, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy Internetu, adres URL strony odsyłającej jako stronę, z której przełączyliśmy się na naszą stronę, a także odpowiedni adres IP. Używamy tych danych do prezentacji i dostarczania naszych treści, jak również do celów statystycznych. Informacje wspierają dostarczanie i ciągłe doskonalenie naszej oferty. Zastrzegamy sobie również prawo do sprawdzenia wspomnianych danych z mocą wsteczną, jeżeli istnieje podejrzenie o nielegalnym korzystaniu z naszej oferty.

Pliki dziennika serwera

Pliki dziennika serwera są anonimowymi danymi gromadzonymi podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny. Informacje te nie pozwalają osobiście wyciągać żadnych wniosków, ale ze względów technicznych są niezbędne do dostarczenia i prezentacji naszych treści. Ponadto służą one naszym statystykom i stałej optymalizacji naszych treści. Typowymi plikami dzienników są data i godzina dostępu, ilość danych, przeglądarka używana do dostępu i jego wersja, używany system operacyjny, nazwa domeny usługodawcy, o którą prosiłeś, strona, z której przyszedłeś do naszej oferty (referrer). URL) i twój adres IP. Logfiles pozwala również na dokładne sprawdzenie w przypadku podejrzenia o nielegalne korzystanie z naszej strony internetowej.

Niniejsza polityka prywatności została sporządzona przezwww.datenschutzexperte.de

Back to Top