Phone: +49 (0) 6305 326 - Mail: info@otto-brentzel.com

Qualitätskontrolle

Nasze produkty poddawane są zakładowej kontroli jakości. Współpracujemy również bardzo ściśle z producentami stali, naszymi dostawcami. Dzięki temu zapewniamy i gwarantujemy pożądaną jakość.

TUMPoza tym, produkowane przez nas dyble podlegają bieżącemu nadzorowi jakości ze strony Uniwersytetu Technicznego w Monachium (Instytut Badawczy dla Dróg Krajowych i Autostrad).

Produkt badany jest regularnie pod kątem wymagań przepisów technicznych ZTV Beton-StB 07 i TL Beton-StB 07. Nasze produkty w pełni spełniają wymagane parametry, zarówno w odniesieniu do grubości powłoki ochronnej, jak też do oporu na wyrwanie. Produkowane przez nas dyble spełniają wymagania normy EN 13877-3 (Nawierzchnie betonowe – część 3: Wymagania dla dybli w nawierzchniach betonowych).

Na życzenie możemy udostępnić Państwu aktualne sprawozdanie z badań.

(Kontakt: info@otto-brentzel.com).

Back to Top