Phone: +49 (0) 6305 326 - Mail: info@otto-brentzel.com

Kosze dla dybli (Wykonanie wąskie do obustronnego podparcia w szczelinach pełnych oraz do jednostronnego podparcia w przypadku szczelin roboczych dziennych.)

Opis produktu

Kosze dla dybli w postaci spawanych i zaginanych koszy wsporczych z prętów walcowanych S 235 JR (Ø 5 mm) służą do wymaganego konstrukcyjnie pozycjonowania dybli w szczelinie poprzecznej.

Do kalkulacji oraz produkcji potrzebne są następujące informacje:

  • rodzaj szczeliny (pozorna lub dylatacyjna)
  • grubość nawierzchni betonowej
  • rozstaw dybli (z reguły 25 cm)
  • długość koszy (maksymalna długość produkcyjna wynosi 4,0 m; przy większych szerokościach roboczych produkuje się kosze 2-częściowe).

Tuleje kompensacyjne regulacyjne z tworzywa sztucznego (średnica wewnętrzna Ø 26 mm i długość 80 mm), zapewniające ruch podłużny do 15 – 20 mm i nakładane są naprzemiennie na siebie.

Nasza oferta zawiera standardowe nasączane asfaltem pasy z miękkiej płyty pilśniowej lub owiercone deski z płyt drewnianych miękkich na wkładki w fudze dylatacyjnej między kosze.

Back to Top