Phone: +49 (0) 6305 326 - Mail: info@otto-brentzel.com

Kosze dla kotew w podłużnych szczelinach pozornych (wykonanie szerokie)

Opis produktu

Kosze dla kotew w postaci spawanych i zaginanych koszy wsporczych z prętów walcowanych S 235 JR (Ø 5 mm) służą do zabezpieczenia pozycji kotew w podłużnej szczelinie pozornej.
Produkcja odbywa się w szerokim wykonaniu.

W przypadku nieregularnego lub bardzo dużego rozstawu kotew, ze względu na stabilizację koszy wsporczych, wskazane jest indywidualne zabezpieczenie każdej kotwy koszem wsporczym.

Do kalkulacji oraz produkcji potrzebne są następujące informacje:

  • rodzaj szczelin (pozorna lub robocza)
  • grubość nawierzchni betonowej
  • rozstaw kotew
  • długość koszy (maksymalna długość produkcyjna wynosi 4,0 m; przy większych szerokościach roboczych produkuje się 2-częściowe kosze dla kotew).
Back to Top