Phone: +49 (0) 6305 326 - Mail: info@otto-brentzel.com

Kosze dla kotew wkręcanych w podłużnych szczelinach roboczych (wykonanie wąskie)

Opis produktu

Kosze dla kotew w postaci spawanych i zaginanych koszy wsporczych z prętów walcowanych S 235 JR (Ø 5 mm) służą do zabezpieczenia pozycji kotew w podłużnej szczelinie pozornej.
Produkcja odbywa się w szerokim wykonaniu.

Do kalkulacji oraz produkcji potrzebne są następujące informacje:

  • rodzaj szczelin (pozorna lub robocza)
  • grubość nawierzchni betonowej
  • rozstaw kotew
  • długość koszy (maksymalna długość produkcyjna wynosi 4,0 m; przy większych szerokościach roboczych produkuje się 2-częściowe kosze dla kotew).

Wariant ten służy do ustalenia pozycji części kotwy wkręcanej z tuleją (połówką kotwy wkręcanej). W przeciwieństwie do podłużnej szczeliny pozornej kotwa montowana jest w połowie grubości płyty.

W przypadku nieregularnego lub bardzo dużego rozstawu kotew wkręcanych, wskazane jest również podparcie każdej kotwy.

Back to Top